Morgen Uitvaart is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake het coronavirus en informeert u over veilig, passend en persoonlijk afscheid nemen. Kwaliteit en veiligheid gaan voorop en we bepalen in overleg met de naasten welke manier van contact (persoonlijk, telefonisch via FaceTime of Skype) tijdens de voorbereidingen van een crematie of begrafenis het beste is. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en laten ons leiden door de voorschriften van het RIVM zoals die voor de uitvaartbranche zijn opgesteld.

Binnen de gestelde kaders van intiem en sober afscheid nemen, is het nog steeds mogelijk om een uitvaart persoonlijk en passend vorm te geven

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen:

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Sinds 16 maart geldt voor de hele uitvaartbranche dat er bij elke afscheidsdienst maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Vanaf 1 juni is catering weer mogelijk bij uitvaarten, maar wel onder strenge voorwaarden. Catering is mogelijk wanneer mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het is de eerste versoepeling van de coronamaatregelen voor de uitvaartbranche. Vanaf 1 juli gaat de volgende versoepeling in, vanaf dan mogen er maximaal honderd mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Zijn er mogelijkheden om in de periode tot 1 juli meer dan 30 gasten bij de uitvaart te betrekken?

Tot 1 juli 2020 is het aantal gasten dat aanwezig mag zijn echt maximaal 30. Wel kunnen wij, als de nabestaanden hiervoor toestemming geven, de afscheidsdienst opnemen of streamen. Digitale middelen en mogelijkheden zoals video-streaming, fotografie en online gedenkplaatsen bieden hierbij een uitkomst. Een ontwikkeling die past in de huidige realiteit. We streven ernaar dat iedereen kan deelnemen aan het afscheid en niemand hoeft te worden uitgesloten.

Het is wel mogelijk om later (na de beperkende maatregelen) een afscheidsbijeenkomst te organiseren. De plechtigheid kan dan georganiseerd worden rondom de urn met de as van de overledene, rondom een foto/beeldpresentatie of op een andere manier die de nabestaanden aanspreekt.

Wat moet ik doen na een overlijden van iemand die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus?

Na een overlijden zal als eerste de (huis)arts officieel het overlijden moeten vaststellen. Daarna kunt u ons 24/7 bellen op telefoonnummer 088 234 55 55. Informeer ons of de overledene (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. Wij zullen u vragen of u zelf gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts. Deze klachten kunnen mogelijk een besmetting met het coronavirus zijn volgens het RIVM. Omdat veiligheid voorop staat, bepalen wij in overleg met u welke manier van contact (persoonlijk, telefonisch via FaceTime of Skype) tijdens de voorbereidingen van een crematie of begrafenis het beste is.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Kan de uitvaart van een met corona besmet persoon doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Mensen die kampen met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts adviseren we thuis te blijven.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat kan ik doen tijdens condoleance in plaats van handen schudden?

Er zijn een aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld door de eigen hand op het hart te leggen of de handen ineen te vouwen voor de borst (het namasté-gebaar).

Heeft u vragen over hoe we met het coronavirus omgaan of  heeft u andere  vragen over overlijden, opbaren, de uitvaart en het coronavirus? Bel 088-2345555 of stuur een mail naar info@morgenuitvaart.nl of vul ons contactformulier in.